Operationssjuksköterskor för sommaruppdrag i Västerås

Hyruppdrag 28/6-15/8 2021 för erfaren operationssjuksköterska med minst 4 års erfarenhet. Kunskap av Cosmic och Orbit. Behärskar olika ingrepp inom Ortopedi, kirurgi, öron, gyn och urologi. Du erbjuds anställning som hyrsjuksköterska hos Sverek med mycket goda villkor.  Sverek  kan erbjuda dig [...]

Psykiatriker till BUP Västmanland 2021

Hyruppdrag på BUP Västmanland juni-december 2021. Arbete på öppenvårdsmottagning med både bedömning, behandling, utredning och medicinuppföljningar. Som Svereks konsultläkare får du bra ersättning och villkor. Till din service har du en dedikerad konsultchef som bland annat kan hjälpa till med [...]

Specialist anestesi och intensivvård till Västerås

Hyruppdrag vecka 25-35 2021 för specialist inom anestesi- och intensivvård med kännedom om Cosmic. Jourer ingår i uppdraget. Erfarenhet av generell anestesi och blockadteknik inom ortopedisk kirurgi, stor övre och nedre gastrointestina kirurgi, stor kärlkirurgi, stor urologisk kirurgi, robotassisterad kirurgi, [...]

Psykiatriker till vår- och sommaruppdrag i Västerås

Hyruppdrag i Västerås vecka 14-34 2021 på allmänpsykiatrisk avdelning. Huvudsakligen patienter med affektiva och ångestsjukdomar. Vid behov av heldygnsvård tar man emot patienter inom psykiatrisk utbildningsavdelning/del PUA, för sjuksköterskestudenter. Som hyrläkare för Sverek har du en dedikerad konsultchef som är [...]

Endokrinolog till Sala för höst-och vinteruppdrag

Hyruppdrag  en vecka i månaden under tiden 1/9- 31/12 2021 för endokronologi med  särskilt inriktning på osteoporos. Allmän internmedicin och endokrinologi-öppenvård; avdelning slutenvård: Deltagande i arbete med osteoporosriktlinjer. Som Svereks konsultläkare får du bra ersättning och villkor. Du kan arbeta [...]

Psykiatriker till BUP Västmanland 2021

Hyruppdrag 50-100%  1/1-31/5 2021 på öppenvårdsmottagning med både bedömning, behandling, utredning och medicinuppföljningar. Som Svereks konsultläkare får du bra ersättning och villkor. Till din service har du en dedikerad konsultchef som bland annat kan hjälpa till med boende om det [...]

Ögonläkare till Västerås

Hyruppdrag på ögonklinik i Västerås 2-3 dagar 1/2-30/6 2021. Som hyrläkare för Sverek får du mycket bra ersättning och goda villkor. Du kan arbeta som anställd eller som underleverantör om du har eget företag. Till din hjälp har du en [...]

Lungspecialist till Västerås 2021

Hyruppdrag 1/1-30/6 2021 för självständig specialist inom lungmedicin. Avdelningsarbete men även mottagning- och konsultarbete. Utföra specifika undersökningar som bronchoskopi, sätta pleuradränage och liknande ingrepp som genomförs av lungmedicinare. Som Svereks konsultläkare får du bra ersättning och villkor. Du kan arbeta [...]

Specialistläkare smärtlindring till Västerås 2021

Hyruppdrag på 50%  till 31/12 2021 på för erfaren specialist i rehabiliteringsmedicin på smärtmottagning. Genomgång av smärtmottagningens patienter med kronisk smärta, de patienter som behandlas med opiater och andra analgetika i tablettform. Bedömning av patientens smärtsituation, remissbedömning av inkommande remisser [...]

Internmedicinare till Kriminalvården i Västmanland 2021-2023

Specialistläkare allmänmedicin för hyruppdrag på deltid  i Västmanland 2021-2023 Salberga 1/4 2021 – 28/2 2023 Tillberga 1/7 2021 – 28/2 2023 Kan du hela eller delar av uppdraget? Uppdragen tillsätts snabbt så svara på detta mejl alternativt kontakta oss enligt [...]