Intresseanmälan

Vi stödjer Maskrosbarns vision

I varje klass på högstadiet och gymnasiet går ca sex barn som lever med missbruk, våld eller psykisk ohälsa i familjen. För dem fungerar skolan som en fristad, ett andrum. Men under sommarlovet lämnas ofta eleverna ensamma med de svårigheter som kommer av att leva i en dysfunktionell familj.

Vi anser att alla barn och ungdomar ska ges förutsättningar att växa upp till att bli välmående individer utan negativa konsekvenser av sin uppväxt.

Genom att arbeta aktivt för att ge barn som har föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk förutsättningar att bryta sitt sociala arv och forma sin egen framtid.