Intresseanmälan

Vi hyllar alla kvinnor på Internationella kvinnodagen

Florence Nightingale var en av grundarna av det moderna sjuksköterskeyrket. Under Krimkriget lyckades hon sänka dödligheten vid militärsjukhusen från ca 42 % till 2 % genom att i samråd med specialister förbättra de hygieniska förhållandena på sjukhusen. Efter kriget blev hon krigsministeriets främsta rådgivare i militärhygieniska frågor och ägnade sig åt att utveckla sitt yrke och starta skolan Nightingale School of Nursing för sjuksköterskor i London.

Marie Curie var en kemist som vann nobelpriset i både kemi och fysik och genom upptäckten av radioaktivitet lade grunden till strålbehandling av cancer. Under första världskriget upprättade hon omkring 200 mindre röntgenanläggningar dit skadade soldater togs in för undersökning och behandling.