Att vilja stoppa bemanningsföretag för att skapa kontinuitet i vården betyder i praktiken att man vill motverka marknadsmässiga villkor för att tvinga sjukvårdspersonalen att ta fast anställning med sämre villkor. Detta leder istället till en förvärrad personalbrist. Svenska sjuksköterskor och läkare har fortfarande i allmänhet långt ifrån marknadsmässiga villkor. Lönerna hålls nere av centrala ”överenskommelser” som bestäms i flera led av politiker i regering, riksdag och landsting. Moms på sjukvårdsbemanning drabbar bara privata vårdgivare vilket blir ytterligare en skev påtryckning. http://www.ystadsallehanda.se/nyheter/moms-pa-personal-kan-sla-ut-vardcentraler/
Vi har brist på sjukvårdspersonal i Sverige och bemanningspersonal är en väldigt kostnadseffektiv lösning på en del av den problematiken.
https://ekonomistas.se/2017/01/23/dyrt-att-stoppa-stafettlakare-och-skoterskor/
Det är en ren bluff att det skulle ha med kontinuitet i vården att göra, då effekten av att motarbeta bemanningsföretag inom sjukvården blir den rakt motsatta med förvärrad personalbrist. Kritiken mot sjukvårdsbemanning syftar egentligen till att kontrollera läkares och sjuksköterskors anställningsform, tvinga in dem i fållan, svälta ut privata alternativ och hålla nere kostnaderna.

Björn Lindtorp, VD Sverek och leg.läkare