Intresseanmälan

Vårdhjältar

Hälsosamtal kan gynna ekonomin. Nu publicerar forskare en hälsoekonomisk analys av de undersökningar som gjorts mellan 1990 och 2006 inom ramen för Västerbottens hälsoundersökningar. Värdet av läkar- och sjuksköterskebesök är enormt mycket större än kostnaden för dem. Besparingar inom vården tenderar att bli oerhört dyra för samhället… Det är dags att börja se vårdpersonal som den bästa investering ett samhälle kan göra!

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2018/04/18/halsosamtal-kan-vara-ekonomiskt/

Läs abstract till studien:
Lars Lindholm med flera. A cost-effectiveness analysis of a community based CVD program in Sweden based on a retrospective register cohort. BMC Public Health, publicerad online, 4 april 2018. Doi: 10.1186/s12889-018-5339-3