Intresseanmälan

Uppdragsgivare

I mer än 10 år har vi rekryterat specialistläkare och sjuksköterskor, vilket har lärt oss vikten av rätt person på rätt plats. Idag har vi ett stort nätverk med läkare och sjuksköterskor och vi kan därför med kort varsel lösa era kort- och långsiktiga rekryterings- och bemanningsbehov. Vi är en ansvarfull och pålitlig leverantör som med personlig kontakt vid behov kan skräddarsy lösningar för varje uppdragsgivare.

Bemanning

Vi löser gärna de mest utmanande behoven, inom specialiteter med stor brist på läkare och sjuksköterskor i tidsperioder då det är särskilt krävande och med kort varsel, när ingen annan klarar uppgiften. Har du längre perioder som du önskar täcka med kompetenta läkare och sjuksköterskor så löser vi det på ett liknande sätt som när vi rekryterar till fasta tjänster. Vi ser inte bara till att du får en läkare, vi ser till att du får rätt läkare. Vi vill att det ska vara enkelt att arbeta med oss och vi är stolta över att kunna tillgodose pålitliga leveranser av läkare och sjuksköterskor.

Rekrytering

När vi får ett rekryteringsuppdrag arbetar vi helhjärtat för att sätta oss in i uppdraget och för att få en förståelse för era önskemål och preferenser. Vi hjälper dig att rekrytera rätt läkare/sjuksköterska till rätt uppdrag och tror att du läser detta av något av följande skäl:

 1. Du är framförallt upptagen med att utveckla och driva din verksamhet och har inte den tid som krävs för att hitta och engagera de bästa läkarna och sjuksköterskorna.
 1. Du har ett antal personer som kanske är intressanta för din verksamhet, men som det av olika skäl är lämpligare att ett professionellt rekryteringsföretag kontaktar i ett första skede.
 1. Du har redan sökt och annonserat efter läkare och sjuksköterskor utan tillfredsställande resultat och vill testa en mer riktad och målmedveten approach till din rekryteringsprocess.

Ring direkt på tel 08-669 58 00.

Verksamhetsområden

Opererande specialiteter:

 • Anestesi
 • Hud
 • Kirurgi
 • Narkos
 • Ortopedi
 • Radiologi
 • Urologi
 • Ögon
 • ÖNH

Allmänmedicin

 • Företagshälsovård
 • Glesbygdsmedicin
 • Skolmedicin

Internmedicin

 • Barnmedicin
 • Endokrinologi
 • Gastroenterologi
 • Geriatrik
 • Kardiologi
 • Neonatologi
 • Neurologi
 • Njurmedicin
 • OB-gyn
 • Reumatologi

Psykiatri

 • Barn- och ungdomspsykiatri
 • Rättspsykiatri

Sjuksköterskor

 • Akutsjukvård
 • Allmänsjuksköterska
 • Ambulanssjukvård
 • Anestesisjukvård
 • Barn- och ungdomar
 • Barnmorska
 • Diabetesvård
 • Distriktssköterska
 • Företagshälsovård
 • Hjärtsjukvård
 • Infektionssjukvård
 • Intensivvård
 • Kirurgisk vård
 • Medicinsk vård
 • Onkologi
 • Operation
 • Pallitativ vård
 • Psykiatri
 • Skolsköterska
 • Vård av äldre