Forskare på Luleå Tekniska Universitet genomförde 2018  ett projekt  för att försöka ta reda på vad som händer med kunskap och utveckling när en arbetsplats är beroende av bemanningsanställda. Genom att intervjua 100 hyrsköterskor och dessutom djupintervjua 15 av dem visade studien visar att stafettlivet nästan alltid är självvalt och att sjuksköterskorna som hyrs in upplever sig uppskattade och kompetenta.   Läs mer och se klippet på SVT  här.