Vi hyllar alla kvinnor på Internationella kvinnodagen

Florence Nightingale var en av grundarna av det moderna sjuksköterskeyrket. Under Krimkriget lyckades hon sänka dödligheten vid militärsjukhusen från ca 42 % till 2 % genom att i samråd med specialister förbättra de hygieniska förhållandena på sjukhusen. Efter kriget blev hon krigsministeriets främsta rådgivare i militärhygieniska frågor och ägnade sig åt att utveckla sitt yrke […]