Intressanta länkar inom vård & omsorg

Nature Medicine

https://www.nature.com/nm/

Nature är en av världens mest välrenommerade tidskrifter och Nature Medicine är den medicinska versionen. Bra att hålla sig i framkant på uppdrag som konsult.

Pubmed och NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

Pubmed och NCBI är världens största samling av medicinska publikationer. Alltid bra med fortbildning ute på fältet.

Jama

http://www.nature.com/nm/index.html

Jama är en av världens mest välrenommerade medicinska tidskrifter. Alltid bra med fortbildning för en konsultläkare ute på fältet.

Slf

http://www.slf.se

Sveriges Läkarförbund, Slf, har mycket matnyttig information på sin hemsida.

Svensk urologisk förening

http://www.urologi.org

Svensk Urologisk Förening är Specialistföreningen för Sveriges urologer. Vi har flera fina uppdrag för läkare inom urologi.

Svensk Förening för Allmänmedicin SFAM

http://www.sfam.se

Svensk Förening för Allmänmedicin är specialistföreningen för Sveriges specialister inom allmänmedicin. Vi har många stafettläkare bland specialister inom allmänmedicin.

Svensk Internmedicinsk Förening SIM

https://sim.nu

Svensk Internmedicinsk Förening, SIM, är specialistföreningen för internmedicin. Prata gärna med Marcus Eklundh om bästa uppdragen för stafettuppdrag för specialistläkare inom internmedicin.

Svenska Psykiatriska Föreningen

http://www.svenskpsykiatri.se

Svenska Psykiatriska Föreningen, Svenskpsykiatri.se är Sveriges specialistförening för psykiatriker. Vi har uppdrag för läkare inom psykiatri från norr till söder.

The International Council of Nurses (ICN)

https://www.icn.ch/

En federation med mer än 130 nationella sjuksköterskor som representerar mer än 20 miljoner sjuksköterskor världen över.

Svensk sjuksköterskeförening

https://www.swenurse.se/

Svensk sjuksköterskeförening arbetar för sjuksköterskans professionella utveckling och en god omvårdnad.

The Lancet

http://www.thelancet.com

The Lancet är en av världens mest välrenommerade medicinska journaler. Kvällsläsning för vetgiriga läkare ute på bemanningsuppdrag?

BMJ British Medical Journal

http://www.bmj.com

BMJ är en av världens mest välrenommerade medicinska tidskrifter. England har många bemanningsläkare precis som vi i Sverige.

Annals of Internal Medicine

http://www.annals.org

Annals of Internal Medicine är en av världens mest välrenommerade tidskrifter för internmedicin. Marcus Eklundh är områdesansvarig för resursläkare inom internmedicin hos oss på Sverek.

Ge Blod

https://geblod.nu/

NGS group

http://www.ngsgroup.se

NGS group är en koncern av företag med inriktning mot vård och omsorg.

Framtidens karriär sjuksköterska

http://sjukskoterskekarriar.se/

Framtidens Karriär – Sjuksköterska belyser framtidsfrågorna för sjuksköterskeyrket och hälso- och sjukvården samt utvecklingsmöjligheter inom yrket.

Dagens medicin

http://www.dagensmedicin.se

Dagens Medicin är ett av Sveriges mest lästa medicinska nyhetsmedier. Som konsultläkare eller konsultsjuksköterska är det alltid bra att vara insatt i sjukvårdens senaste nytt.

SFOG – Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi

http://www.sfog.se

SFOG, Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi är Sveriges specialistförening för Obstetrik och Gynekologi. Vi har många uppdrag för konsulter inom obstetrik och gynekologi.

Vårdförbundet

https://www.vardforbundet.se/

Vårdförbundet är ett yrkesförbund som organiserar legitimerade barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor samt studenter inom respektive utbildning.