Tidrapporter

Här kan du ladda ner din tidrapport för din veckovisa rapportering.

Här finner du även lite information som kan vara bra att känna till när du ska arbeta i ____STAD___

Tidrapport för Sjuksköterska

Tidrapport för Läkare