”I Sverige ligger lönerna för sjuksköterskor mellan 24 000-36 000 kronor per månad beroende på specialitet och erfarenhet. 
På Irland, i USA, Canada, Australien, Schweiz, Norge och flera andra länder ligger genomsnittslönerna på cirka 45 000 kr i månaden och uppåt. 
Det skulle kosta cirka 40 miljarder kronor om året att matcha det i Sverige. Bemanningsbranschen för sjuksköterskor utgör endast 1-2 miljarder i merkostnad jämfört med fast anställning i det offentliga. 
Det är den verkliga anledningen till sjuksköterskors låga löner i fast anställning och varför bemanningssjuksköterskors marknadsmässiga villkor ses som ett hot!” 

Björn Lindtorp, VD Sverek och leg.läkare