Vårt nyårslöfte till dig är att fortsätta erbjuda en fri arbetsmarknad för läkare och sjuksköterskor, vilket innebär högre lön, större flexibilitet och frihet, erfarenheter och kompetensutveckling med trygga villkor, service och stöd.
Som hyrläkare och hyrsjuksköterska kan du även under 2020 räkna med att få de bästa förutsättningarna till att, med utmärkta villkor och livskvalitet, stanna kvar och utvecklas i ditt yrke när du arbetar för oss på Sverek.