Gör ni kontroller av era läkare och sjuksköterskor? Den frågan får vi ofta och svaret är ett rungande JA!

• Vi på Sverek tar alltid minst två färska referenser, kontrollerar eventuella anmälningar hos IVO (socialstyrelsen) och kontrollerar legitimation och eventuella specialistbevis hos HOSP (hälsoregistret för sjukvårdspersonal).

• Vi utvärderar vår konsulters arbete löpande i dialog med läkarna och sjuksköterskorna själva samt med verksamhetschefer och/eller andra personalansvariga hos våra uppdragsgivare. Vi utvärderar även våra uppdragsgivares kliniker så att arbetsmiljön och förutsättningarna för att göra ett gott arbete är goda.

Har det hänt att vi haft läkare eller sjuksköterskor som varit olämpliga för arbetet? Absolut, det händer ibland eftersom vi arbetar med människor och även om nämnda kontroller genomförts och en läkare eller sjuksköterska fungerat väl tidigare är det aldrig någon 100 % garanti för att det alltid kommer vara så. Detta gäller för all typ av rekrytering och är inte på något sätt unikt för bemanningsbranschen.

• Vi lägger stor vikt vid att hantera uppkomna situationer så väl som möjligt, där vi stämmer av med både läkare/sjuksköterska och representant för verksamheten för att klarlägga eventuella frågor.

• Våra rutiner har utarbetats över tid och våra konsultchefer och bemanningsadministratörer har lång erfarenhet av kompetens och lämplighetssäkring av sjukvårdspersonal. Alla nya medarbetare, som hanterar rekrytering och lämplighetsprövning av våra läkare och sjuksköterskor, får en noggrann introduktion i våra rutiner.

Att vara hyrläkare eller bemanningssjuksköterska ställer stora krav på kompetens och personlig lämplighet. När vi får indikationer på att något behöver åtgärdas hanterar vi det skyndsamt. Vårt företags goda rykte och patientsäkerheten vilar på det.

Det kan vara klokt att söka sig till väletablerade företag som Sverek när du är läkare eller sjuksköterska med intresse av uppdrag eller som vårdgivare med önskan om att rekrytera eller hyra in sjukvårdspersonal.

Ha en fortsatt härlig vecka ute i sjukvårdssverige!

Björn Lindtorp

VD Sverek