Lusten att skriva har alltid funnits men som med mycket annat i livet sköts det upp för att annat tog plats.

Att vara ung och välja vad man vill ägna livet åt är inte lätt. Själv hade jag många idéer om vad jag skulle utbilda mig till. Mitt konstnärliga intresse var stort och jag gick konstskola och målade oljetavlor. Jag gick också några terminer på psykologlinjen innan jag utbildade mig till läkare. Jag specialiserade mig sedan till barnpsykiater och längre fram också till i vuxenpsykiater.
Med åren har jag verkat på många olika arbetsplatser. Det har varit mottagningar med olika inriktningar som neuropsykiatri, personlighetsstörningar, PTSD och ångest. Det har varit samarbetsprojekt med unga vuxna och utveckling av VUB team (vuxna utvecklingsstörda med beteendeavvikelser). Jag har också haft ledningsuppdrag både inom barn- och vuxenpsykiatrin. Vid sidan av anställningarna har jag sedan 2006 en egen verksamhet där jag har haft skilda uppdrag. Uppdragsgivare har varit Migrationsverket, Läkemedelsverket, läkemedelsbolag, advokatfirma, LSS boende, LVU hem, föreläsningar och annat.

Lusten att skriva har alltid funnits men som med mycket annat i livet sköts det upp för att annat tog plats. Till slut blev det verklighet. Releasen av debutromanen MINNENAS SKUGGOR var i september 2017. Den ingår i en serie på tre böcker. Den andra, DEN BLÅ SAFIREN, hade release i december 2018 och den tredje SILVERHJÄRTA är under produktion, beräknad release under februari 2020.

I mitt långa yrkesliv har jag mött familjer och människor i alla åldrar i svåra livssituationer. Det har utvecklat mig till att ha djup respekt för våra olika sätt att fungera och leva.

Viljan med böckerna är att ge ett ansikte till det som avviker, till det som är annorlunda. Böckerna beskriver människor som av olika anledningar hamnar utanför samhället, udda personligheter som drabbas av sjukdom och livshändelser. Det blir idel minnen som formar handlingen. Sökandet efter gemensamhet tar sig ofta avvikande vägar, i fantasierna söker de sig långt bort, utanför verkligheten. Men karaktärerna är verklighetsnära, det som de drabbas av, deras sätt att tänka och handla eller hur de sviktar psykiskt är utifrån mina erfarenheter som läkare och psykiater inte orealistiska.

Längst därinne finns också en fascination för det som är ouppnåeligt, för oändligheten i universum och det okända möte vi alla går mot till slut. Därför är böckerna samtidigt en resa utanför verkligheten. Jag låter fantasierna vara sanna, oavsett vilka de är. Allt som tänks eller känns får liv just för att det är en del av det levande. Gränserna suddas ut i kontrast mot den krassa verkligheten. I böckerna finns, som det väl alltid gör, kopplingar till mig. Man kan säga att mitt eget spretade i livet hittade en tråd där längtan efter konstnärskapet, fascinationen för mystiken och drivkraften att förstå människan, kunde sättas ihop i berättelser.

Uppväxthemmet har säkert färgat stilen i böckerna. Poesin fanns ständigt närvarande, min mamma citerade gärna Boye och min pappa Fröding. Min mamma var konstnärlig och analytisk och styrdes lätt av känslorna. Min vilja har också varit att stärka känslouttrycken och arbeta mycket med de poetiska inslagen i språket. Däremot är karaktärer och handling förstås en ren fiktion och har inga kopplingar till mig eller någon annan person.

Utmaningarna att skriva böckerna har varit flera. Att få fram ett konstnärligt språk har varit tidskrävande. En annan är att karaktärerna inte alltid håller isär verkligheten med sina inre upplevelser, vilket gör att det ofta flyter ihop. Att handlingen spänner över ett långt händelseförlopp, från 1960-talet till 2060-talet, medför en skildring av samhällsförändringar, och Silverhjärta, som är den sista i serien, utspelas i en framtidsmiljö. I Den blå safiren, som är den andra boken, utspelas handlingen efter döden i en limbovärld, vilket inte heller var lätt att beskriva.

Viljan är att böckerna ska inge hopp, visa att människor har gömda egenskaper som gör att de kan klara av stora påfrestningar och hitta rätt.

Att läsaren ska få en bra känsla när hen har läst igenom dem och fyllas med en värme för livet. Böckerna kan läsas fristående och de två första finns också som e-bok och ljudbok. Inläsare är Cecilia Ljung. Genrerna är relationsdrama, magisk realism och fantasy. Från första november 2018 tar jag ut pension och arbetar deltid i mitt bolag där jag 30 % av tiden är hyrläkare genom Sverek. Det är trevligt att fortsätta möta patienter och arbetskamrater. Samtidigt kan jag ägna mycket tid åt författarskapet.