Leg.läkare till akutmottagning i Ljungby för höst- och vinteruppdrag

Hyruppdrag vecka  36 – 52 2021 för leg läkare med erfarenhet av intermedicin, gärna på ST nivå. Nattjoursarbetet innebär självständig handläggning av internmedicinska patienter på akutmottagningen, med bakjour tillgänglig i hemmet. Du erbjuds en anställning som hyrläkare hos Sverek med mycket [...]