Intresseanmälan

När du trycker på skicka behandlar vi dina personuppgifter. Läs mer om det här

Björn Lindtorp, VD och legitimerad läkare

Varför ska man jobba som hyrläkare eller hyrsjuksköterska?

Det beror helt på vem man är och var man befinner sig i karriären och livet. När jag själv arbetade som hyrläkare inom primärvården var jag intresserad av variationen, god ersättning, utmaningen och flexibiliteten. Det var riktigt kul och samtidigt rätt utmanande.

På vilket sätt var det utmanande?

Ofta kommer man till en klinik eller vårdcentral som har ett tydligt behov av extra resurser och patientarbetet kan vara intensivt. Är man ute i glesbygden med långt till närmaste sjukhus ställer det större krav på bedömningsförmåga och vård på plats än om man jobbar på Södermalm i Stockholm. I min mening är det dock mycket roligare patientarbete när man får ta ett större ansvar. Remittering till specialister blir ett tredjehandsalternativ efter självständig hantering och samtal med specialistkonsulter på sjukhusen över telefon. Sverek har uppdrag på de flesta sjukhus, inom de flesta specialiteter så det jag beskriver är endast min erfarenhet från primärvården.

Vad säger du till dem som hänvisar till att sjukvårdsbemanning är dyrt?

Jag håller med, sjukvård är dyrt! Det som är dyrast är när patienter blir utan vård, det kostar i förlorad arbetstid och mänskligt lidande.

Om vi däremot jämför kostnaderna för bemanningspersonal med sjukvårdens budget så rör det sig om cirka 2 %. Räknar vi bara på merkostnaden jämfört med vanlig fastanställning av dessa konsulter så stannar det på cirka 0,5-1 %. I ett land med stor brist på läkare och sjuksköterskor kan jag hålla med om att det är vettigt att löpande se över kostnaderna, men knappast att problematisera lösningen på det sätt som ibland görs i media.

Vilket värde skapar ni och konsulterna som arbetar på Sverek?

Du får tre!

1. Vi stärker hela Sveriges hälsa och livskvalitet genom vårt bidrag till en jämlik och tillgänglig vård och omsorg oavsett var i landet man bor.
2. Våra läkare, sjuksköterskor och socionomer ges bästa förutsättningar till att stanna i yrket med goda villkor, flexibilitet och trygghet.
3. De verksamheter vi stödjer kan fullgöra sitt uppdrag och tillhandahålla vård och omsorg i linje med sina ambitioner.

Varför ska man jobba för Sverek?

Därför att vi är ett professionellt och härligt gäng som tar väl hand om varandra. Vi står för kvalitet inom rekrytering och bemanning till sjukvården och har väldigt bra villkor. Av de som en gång jobbar för oss återkommer och stannar väldigt många.